Podatek od nieujawnionych przychodów – co grozi za jego ukrywanie?

Kara za nieujawniony dochód zależy od kwoty nieujawnionych pieniędzy i rodzaju złożonego zeznania. Na przykład, kara w wysokości 20% najwyższego należnego salda może dotyczyć każdego miesiąca, w którym podatek nie został zapłacony.

Jeśli dokonasz szacunkowej płatności podatku, ale nie złożysz swojego zeznania podatkowego, możesz skończyć płacąc karę w wysokości 5% niezapłaconego salda, oprócz odsetek i ewentualnie opłat za spóźnienie.

Jak obliczyć podatek od nieujawnionych przychodów?

Podatek od nieujawnionego dochodu dotyczy kwoty dochodu, który nie został zgłoszony przez osobę fizyczną w momencie jego uzyskania. Podatek należny od tego dochodu musi być zapłacony przez osobę fizyczną, która jest zobowiązana do zapłaty go oprócz swojego zwykłego podatku.

Oblicza się go na podstawie dochodu netto podlegającego opodatkowaniu uzyskanego przez osobę fizyczną w danym roku, po uwzględnieniu wszystkich wydatków, które zostały poniesione i odliczone od dochodu brutto.

Podatek od nieujawnionych przychodów a rozliczenie podatkowe

Podatek od dochodów nieujawnionych to podatek od aktywów nałożony na właściciela aktywów, które nie zostały zadeklarowane w zeznaniu podatkowym. Właściciel jest opodatkowany od wszelkich dochodów generowanych przez aktywa, w tym dywidend, odsetek i zysków kapitałowych.

Opodatkowanie takiego dochodu znane jest jako niezgłoszony podatek dochodowy lub ukryty podatek majątkowy. Podatek ten jest nakładany na właściciela aktywów, ale może być również nałożony na rzeczywistych właścicieli i członków rodziny, którzy korzystają z aktywów.

Jak rozliczyć podatek od nieujawnionych przychodów?

Jeśli masz nieujawniony dochód, powinieneś wiedzieć, że podlega on opodatkowaniu w Polsce. Istnieje kilka sposobów na jego rozliczenie: możesz zadeklarować dochód na deklaracji podatku dochodowego (jeśli płacisz podatki w Polsce) lub na deklaracji VAT (jeśli nie podlegasz podatkowi dochodowemu). Możesz również zapłacić karę, jeśli Twój łączny dochód jest wyższy niż próg ustalony przez polski urząd skarbowy.

Jeśli jesteś pod obserwacją i grożą Ci kary, sensowne jest ujawnienie wszystkich swoich aktywów i działań finansowych. W niektórych przypadkach władze mogą nawet zamrozić Twoje konta bankowe i inne aktywa do czasu wydania decyzji przez sąd.

Przed podjęciem decyzji o zadeklarowaniu nieujawnionych dochodów najlepiej skonsultować się z prawnikiem. Ważne jest, aby wiedzieć, ile jesteś winien i co może zostać Ci odebrane, jeśli nie zapłacisz.

Krzysztof Habich

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *