Jakie są wady prawa stanowionego?

Istnieje szereg wad prawa stanowionego, jednocześnie wydaje się, że jest ono konieczne. Nie jest bowiem możliwe pozostawienie osądów wyłącznie prawu naturalnemu, które może działać na niekorzyść niektórych jednostek względem innych.

Wyzwania prawa stanowionego

Prawo stanowione to prawo już uchwalone przez organ ustawodawczy i nadane mu moc prawną. W większości krajów nowe prawo musi zostać uchwalone przez ustawodawcę, zanim będzie mogło być egzekwowane. Jednak w niektórych przypadkach ustawodawca może zdecydować się na „egzekwowanie” lub „kodyfikację” istniejącego prawa lub zbioru zasad.

W niektórych przypadkach, ustanowione prawo może również odnosić się do zasady/regulacji, która została specjalnie zatwierdzona przez rząd w celu wdrożenia jej jako prawa. Ten rodzaj regulacji jest często uchwalany przy rozwiązywaniu kwestii takich jak warunki sanitarne i zdrowie publiczne.

Konieczność prawa stanowionego

Konieczność prawa to termin używany w orzecznictwie do opisania sytuacji, w której prawo jest wymagane dla ochrony społeczeństwa. Jeśli nie ma prawa, ludzie mogą być bezbronni i nie są w stanie chronić się przed krzywdą.

Konieczność prawa może być również stosowana do opisania sytuacji, w których prawo jest uchwalane w celu ochrony pewnych praw lub interesów. Na przykład, jeśli osoba zostanie skazana za złamanie prawa, osoba ta może zostać pozbawiona prawa do posiadania i / lub pracy w niektórych branżach, lub z otrzymywania niektórych świadczeń, takich jak świadczenia socjalne.

Czy prawo stanowione jest wciąż ważne w dzisiejszych czasach?

W niektórych przypadkach może się wydawać, że prawo jest przestarzałym reliktem przeszłości. Pomysł, że prawa danego kraju są stałe i niezmienne, nie jest bezpośrednio wspierany przez nowoczesne myślenie.

Prawa mogą być zmieniane w czasie, nawet jeśli wcześniej były uważane za „ustalone”. System prawny może zostać obalony przez nowe orzeczenie sądu lub nowego prezydenta. Chociaż istnieje wiele przykładów rządów zmieniających swoje prawa poprzez ustawodawstwo, możliwe jest również zmienianie ich poprzez inne środki. Na przykład, prawo może zostać zmienione poprzez zmuszenie urzędników do wprowadzenia zmian lub poprzez wywieranie presji na obywateli, aby przestrzegali nowego prawa.

Krzysztof Habich

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *