Oszczędności na refinansowaniu kredytu hipotecznego w 2024 – kwoty robią wrażenie!

Oszczędności na refinansowaniu kredytu hipotecznego

Każdemu kredytobiorcy zależy na uzyskaniu jak największych oszczędności na swoim kredycie. A najlepszym sposobem na ich wypracowanie jest refinansowanie kredytu hipotecznego. Sprawdźmy, na czym polega i ile realnie może zostać w Twojej kieszeni!

Refinansowanie kredytu hipotecznego: na czym polega?

Kredyty hipoteczne to w wielu przypadkach największe zobowiązania finansowe, jakie podejmujemy w swoim życiu. Musisz mieć jednak świadomość, że istnieją w pełni legalne sposoby na uzyskanie oszczędności na ratach, i to w praktycznie dowolnym momencie spłaty.

W ramach refinansowania kredytu hipotecznego kredytobiorca zaciąga nowy kredyt w celu spłacenia już istniejącego zobowiązania hipotecznego. Celem refinansowania jest oczywiście uzyskanie lepszych warunków finansowych, które mogą obejmować niższe oprocentowanie, zmianę okresu spłaty kredytu, rodzaju oprocentowania czy dostosowanie innych warunków kredytowych do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Refinansowanie może również zakładać uzyskanie dodatkowej gotówki na dowolny cel.

Ile można zaoszczędzić na refinansowaniu?

W praktyce następuje więc „zamiana kredytów”: zaciągasz nowe zobowiązanie, które pozwala na całkowitą spłatę poprzedniego zadłużenia, a następnie spłacasz już całkowicie nowy kredyt na lepszych warunkach. Więcej informacji i wskazówek na temat refinansowania kredytu hipotecznego znajdziesz na blogkredytowy.pl

Przykład? Załóżmy, że marża Twojego poprzedniego kredytu wynosi 3%, natomiast kredyt refinansowy będzie miał marżę 2% – może mieć to miejsce np. w związku ze zmianą sytuacji rynkowej czy Twojej wiarygodności. Przyjmując, że wskaźnik WIBOR-3M wynosi 5,5%, uda Ci się zaoszczędzić łącznie ponad 125 tys. zł, a rata spadnie o ponad 500 zł. 

Ale oszczędności mogą być jeszcze większe, jeżeli skrócisz okres kredytowania – na przykład z 30 do 20 lat – okaże się, że łącznie w Twojej kieszeni pozostanie ponad 460 tys. zł!

Czy opłaca się refinansowanie kredytu hipotecznego?

Jak widzisz, kredyt hipoteczny na refinansowanie zakupu mieszkania czy domu może być bardzo opłacalny z finansowanego punktu widzenia. Oczywiście w każdym przypadku musisz wziąć pod uwagę indywidualne czynniki. Najlepiej skonsultować się również z doświadczonym doradcą kredytowym. Co należy wziąć pod uwagę?

  • Oprocentowanie kredytów: bardzo często impulsem do refinansowania kredytu hipotecznego jest zmiana rynkowych warunków, na przykład obniżenie marż banków. Przede wszystkim porównaj ze sobą oprocentowanie dotychczasowego kredytu oraz kredytu refinansowego.
  • Koszty refinansowania: refinansowanie kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty bankowe, koszty notarialne czy opłaty za wycenę nieruchomości. Musisz upewnić się, że oszczędności wynikające z niższego oprocentowania lub lepszych warunków spłaty, przewyższają te wydatki. W większości przypadków tak jednak będzie. Poza tym możesz również skredytować te wydatki. Pamiętaj, że w okresie pierwszych trzech lat spłaty może zostać również naliczona prowizja za wcześniejszą spłatę.
  • Dodatkowe warunki banku: przy refinansowaniu ważnym wskaźnikiem jest LTV (stosunek zadłużenia do wartości zabezpieczenia). Znajduje przełożenie na refinansowanie kredytu hipotecznego a wkład własny. W większości przypadków nie będzie wymagany, o ile wartość nieruchomości odbiega od wysokości zadłużenia o akceptowaną przez bank wartość. Koniec końców każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie, więc dobrze zacząć od rozmowy z doradcą.

Krzysztof Habich

Learn More →